Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Обществени поръчки – 2017 г. – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
821376 22.12.2017г. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД в две обособени позиции

Към обществена поръчка № 821376

Обява
Решение
Ценово предложение: Позиция 1
Спецификация: Позиция 1
Техническо предложение: Позиция 1
Спецификация: Позиция 2
Техническо предложение: Позиция 2
Ценово предложение: Позиция 2
Указания за участниците
Образец 1: Техническо предложение
Образец 2: ЕЕДОП
Образец 3: Краен срок
Образец 4: Приемане на договора
Образец 5: Ценово предложение
Образец 6: Договор

СЪОБЩЕНИЕ 21.02.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ 02.04.2018г.

Жребий

СЪОБЩЕНИЕ 11.04.2018г.

Решение

Доклад

Ценова оферта позиция 1

Ценова оферта позиция 2

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

СЪОБЩЕНИЕ 23.04.2018г.

Решение

СЪОБЩЕНИЕ 30.04.2018г.
Решение

СЪОБЩЕНИЕ 14.05.2018г.

Решение

Договори

Договор Браун

Договор Медекс

Договор Медофарма

Договор Новимед

Договор Фьоникс

Договор Софарма

Договор Търговска лига

29.01.2018 г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9068927 05.10.2017г. Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД по предварителна заявка

Към обществена поръчка № 9068927

Обява
Информация
Ценова оферта и спецификация клинична лаборатория
Ценова оферта и спецификация микробиологична лаборатория
Проект на договора
Образец:3а
Образец:3б
Образец:Техничекса оферта

Дата: 10.11.2017г.

Ценово предложение: Първа обособена позиция
Ценово преложение: Втора обособена позиция
Протокол

Договори

Диамед
Диасистемс
Елта
Интер
Лабекс
МТИ
Перфект медика
Радиком

11.10.2017 г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9066080 10.07.2017г. Възлагане чрез обява по чл. 187 от ЗОП с предмет: Доставка на медицински изделия, превързочни материали и памперси, лекарствени продукти (прахообразни и течни ) за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД – София.

Към обществена поръчка № 9066080

Документация
Информация
Консумативи
Образец 1: Техническа оферта
Образец 2: Декларация
Образец 3: Ценова оферта
Образец 4: Проект на договора
Образец 5а
Образец 5b
Техническа спецификация

Удължаване на срока на обявено възлагане до 24.07.2017г. 16:00 часа

Обява
До всички заинтересовани
Информация
Пртокол

11.09.2017г.

Информация за ОП

21.09.2017г.

Протокол

Договори

Агарта
Браун
Диамед
Фьоникс
Хелмед
Истлинк
Лион

17.07.2017 г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9066050 07.07.2017г. „Ремонт и укрепване на павилиони №1 и №2 в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София

Към обществена поръчка № 9066050

Информация
Обява
Проект на договора
КСС
Методика
Проект
Образец 1: Техническа оферта
Образец 2: Ценова оферта
Образец 3а
Образец 3б
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7: Декларация
Техническа спецификация
Място за подаване на оферти
Отговор на запитване

Удължаване на сроко на обществено възлагане.
Дата на качване:25.07.2017г.
Срок за получаване на оферти:28.07.2017г. 16:00 часа
Отваряне на оферти:31.07.2017г. 10:30 часа

Обява зоп
Съобщение
Обява
Информация
Протокол
Протокол ремонт 18.08.2017г.

Прекратяване на обществено възлагане

Съобщение 05.09.2017г.

 

24.07.2017 г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
794989 07.07.2017г. Пряко договаряне за възлагане на доставка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД -7 ном.ед.“

Към обществена поръчка № 794989

Решение
Покана
Указания пряко договаряне
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7: Договор
Спецификация медикаменти
Лекарства пряко договаряне
Решение

Договори

Договор Браун
Договор Маримекс
Договор Новимед

12.07.2017 г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
Покана по чл.191, ал.1, т.1 ат ЗОП 23.03.2017г. „Периодични доставки на храни за кърмачета, диетични храни за деца, хранителни добавки за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД по предварителна заявка“

Към обществена поръчка № Покана по чл.191, ал.1, т.1 ат ЗОП

Образец: Декларация 3а
Образец: Декларация 3б
Техническа спецификация
Образец: Ценово предложение
Образец: Оферта
Проект по договор
РСР ЕООД
ЕКОМЕД ЕООД
Протокол

29.03.2017 г. 15:30

 

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9061804 27.02.2017г.

„Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на храни за кърмачета, диетични храни за деца, хранителни добавки за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД по предварителна заявка“

 

Към обществена поръчка № 9061804

Информация

Обява

Съобщение

Протокол от 06.03.2017г.

Договори

 

Договор Еко медт 90.
Договор РСР

02.03.2017 г. 15:30

Файлове за сваляне

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9061770 24.02.2017г. „Периодични доставки на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД по предварителна заявка.“

Към обществена поръчка № 9061770

Информация
Обява
Съобщение
Протокол

02.03.2017 г. 15:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9061496 16.02.2017г. „Периодични доставки на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД по предварителна заявка“

Към обществена поръчка № 9061496

Образец: Техническа оферта
Ценова оферта
Образец: Декалрация 3а
Образец: Декларация 3b
Образец: Проект на договора
Информация
Обява
Спецификация: Реактиви и консумативи

23.02.2017 г. 15:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9061457 15.02.2017г. „Периодични доставки на храни за кърмачета, диетични храни за деца, хранителни добавки за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД по предварителна заявка“

Към обществена поръчка № 9061457

Информация
Оферта
Образец: Декларация 3а
Образец: Декларация 3б
Проект по договора
Денова оферта
Техничекса спецификация

24.02.2017 г. 15:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9061050 01.02.2017г. “ Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров “ ЕАД “

Към обществена поръчка № 9061050

Техническа оферта
Ценовo предложение
Образец: Декларация 3a
Образец: Декларация 3b
Образец: Декларация за доставки
Образец: Проект на договора
Техническа спецификация
Информация
Публична покана
Обява
Информация – 15.02.2017
Обява – 15.02.2017
Съобщение – 15.02.2017
Протокол

Договори
Договор Мост енерджи
14.02.2017 г. 15:30

 

Последни публикации