Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Обществени поръчки – 2018 г. – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
883895 17.12.2018г. „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТИЧНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА КЪМ СБАЛИПБ „ПРОФ.ИВАН КИРОВ” ЕАД“

Към обществена поръчка № 883895

Обявление
Решение
Проект на договора
Документация
Образци на документи
Образец:Количествена сметка КСС
Количествена сметка КСС
Техническа спецификация
Методика
План
Проектни файлове
Преработка на проекти
ESPD – text
ESPD
ESPD – xml

29.01.2019

Протокол №1

19.02.2019

Съобщение цени

27.02.2019

Решение
Протокол 2
Доклад

27.03.2019

Договор

17.01.2019 г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9082927 09.11.2018г. „Укрепване на сградите на „северен“ и „среден“ павилиони и ремонт на съществуваща площадкова канализация – I етап в СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров ” ЕАД

Към обществена поръчка № 9082927

Проект
Обява
Количествена сметка
Информация
Методика
Ценова оферта
Проект на договора
Образец
Техническа спецификация
Документация ВиК

27.11.2018

Съобщение
Обява

13.12.2018 Протокол

08.01.2018 Договор

 

26.11.2018 г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
874425 25.10.2018г. „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛИПБ „Проф.Иван Киров“ ЕАД, в две обособени позици“

Към обществена поръчка № 874425

Обявление
Проект на договора
Решение
Документация
Методика
Ценово предложение позиция 1
Ценово предложение позиция 2
Ред и условия
Образци на документи
Техническо предложение позиция 1
Техническо предложение позиция 2
Спецификация позиция 1
Спецификация позиция 2
ESPD
ESPD XML

09.01.2019

Протокол

21.01.2019

Съобщение
Протокол

20.02.2019

Жребий

08.03.2019

Решение
Доклад
Ценово предложение
Ценово предложение позиция 1
Протокол

19.03.2019

Решение

05.04.2019

Решение

09.04.2019

Решение

15.05.2019 – Договори

Договор: Браун
Договор: Дансонг БГ
Договор:Медикс
Договор: Медофарма
Договор: Фьоникс
Договор: Софарма
Договор: Търговска лига

16.04.2020

Допълнително споразумение

03.12.2018г г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9081067 21.09.2018г. „Периодични доставки на храни за кърмачета, диетични храни за деца, хранителни добавки за нуждите на СБАЛИПБ „Проф.Иван Киров“ ЕАД по предварителна заявка“

Към обществена поръчка № 9081067

Обява
Проект на договора
Информация
Оферта
Ценово предложение
Образец 4а
Образец 4б
Спецификация

02.10.2018

Обявление
Съобщение

15.10.2018

Протокол

19.11.2018

Договор: РСР
Договор: Екомед 90

01.10.2018г г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9080240 30.08.2018г. „Частично укрепване, измазване и боядисване на масивна ограда по границите на СБАЛИПБ „Проф.Иван Киров“ ЕАД“

Към обществена поръчка № 9080240

Обява
Проект на договора
Количествена сметка
Информация
Методика
Ценово предложение
Проект
Заявление
Техническа спецификация
Трасировъчен план

13.09.2018г

Съобщение
Информация за удължаване

08.10.2018

Протокол

16.10.2018

Договор

08.01.2019

Договор Статус Н

12.09.2018 г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9080199 29.08.2018г. „Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на СБАЛИПБ „Проф.Иван Киров“ ЕАД по предварителна заявка“

Към обществена поръчка № 9080199

Обява
Проект на договора
Ценово предложение – Клинична лаборатория
Ценово предложение – Микробиологична лаборатория
Образец 3а
Образец 3б
Оферта – Ценово предложение
Техническа спецификация – Клинична лаборатория
Техническа спецификация – Микорбиологична лаборатория
Информация

31.08.2018

Разяснение

05.09.2018

Разяснение

01.10.2018

Протокол

15.11.2018

Класиране кл. лаб.
Класиране мб. лаб.
Заповеден протокол
Протокол № 2

09.10.2019

Договори

Ридаком
Диамед
Диасистемс
ЕЛТА 90
Лебекс инжинеринг
Медиклим
МТИ
Перфект Медикал

10.09.2018 г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
862186 10.08.2018г. „Доставка на медицински изделия, превързочни материали и памперси, лекарствени продукти (прахообразни и течни) за нуждите на СБАЛИПБ “ Проф. Иван Киров“ ЕАД София“

Към обществена поръчка № 862186

Обявление
Проект на договора
Решение
Документация
ESPD
ESPD xml
Методика за определяне
Ценофа оферта
Образци на документи
Техническа спецификация
Ред и условия

12.09.2018г.

Протокол

02.10.2018

Обявление цени

26.10.2018

Решение
Доклад
Класиране
Протокол № 2

Договори

Лион ЕООД
Истлинк България ООД
Екомет 90 ЕООД
Диамед ООД
Б. Браун Медикал ЕООД
Юнмедика ЕООД
Хелмед България ЕООД
Фьоникс фарма ЕООД
Софарма трейдинг АД

05.09.2018 г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
849935 05.06.2018г. Организиране и провеждане на професионални обучения и обучение по ключова компетентност на заети лица в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД София”.Обученията са предназначени за служители на лечебното заведение за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Здравен асистент“ код 723010, специалност „Здравни грижи“ код 7230101; на втора степен на професионална квалификация по професия „Болногледач“ код 723020, специалност „Здравни грижи“ код 7230201 и на ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.

Към обществена поръчка № 849935

Обявление
Проект на договора
Решение
Образци на документи
Документация
ESPD
ESPD xml
Методика
Техническа спецификация
Ред и условия на провеждане
ESPD txt

Съобщение 18.06.2018г.

Разяснение

Съобщение 06.07.2018г.

Протокол_1 стр 1.
Протокол_1 стр 2.
Протокол_1 стр 3.
Протокол_1 стр 4.
Протокол_1 стр 5.
Протокол_1 стр 6.
Протокол_1 стр 7.

Съобщение 25.07.2018г.

Решение
Доклад
Протокол

27.06.2018 г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
844801 30.04.2018г. Изработване и доставка на ваучери за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Към обществена поръчка № 844801

Обява
Проект на договора
Решение
Указания и образци
Документация
ЕЕДОП
Методика
Ред и условия на провеждане
Информация за процедурата ЕЕДОП
Техническа спецификация
XML

СЪОБЩЕНИЕ 14.05.2018г.

Разяснение /чл.2 от ЗЗЛД/

СЪОБЩЕНИЕ 08.06.2018г.

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ 14.06.2018г.

Обявление жребий

Съобщение 19.06.2018г.

Решение
Протокол 1
Протокол 2
Доклад

Съобщение 27.07.2018г.

Договор Содексо

06.06.2018 г. 16:00

 

Последни публикации