ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
957754 03.02.2020г. „Доставка на активна електрическа енергия на ниво средно напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на СБАЛИПБ «Проф. Иван Киров » ЕАД“

Към обществена поръчка № 957754

Решение
Обявление
Документация
Техническа спецификация
Методика за оценка
Образци и документи
Проект на договора
ESPD
ESPD XML

05.03.2020

Съобщение цени

16.03.2020

Доклад
Протокол
Решение

06.07.2020
Договор
Обявление

27.02.2020г. г. 16:00

 

Последни публикации