ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
958840 11.02.2020г. „ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ” ЕАД“

Към обществена поръчка № 958840

Решение
Обявление
Техническа спецификация
Методика за оценка
Образци на документи
Договор
ESPD PDF
ESPD XML
Readme
Условия

01.04.2020

Съобщение

13.04.2020

Доклад
Протокол
Решение

24.03.2020г. г. 16:00

 

Последни публикации