Когато се появи пандемията от коронавирус, бях извън България. Притеснен за близките си, реших да се прибера. Въпреки, че ползвах предпазна маска и ръкавици по време на полета, се прибрах болен. Седем дни моят лекар ме лекуваше симптоматично, но на десетия ден отидох сам до Инфекциозна болница. Бях зле. Коронавирусът беше ме смазал – не можех да дишам, всяка крачка беше изпитание. Благодарение на екипа на проф. Червенякова, на д-р Томов и д-р Янчева, както и на самоотвержените сестри, успях да стъпя на краката си. Възстанових се бързо. Впечатли ме, че нямаше паника, впечатлиха ме спокойствието и грижата. И отношението.

Последни публикации