ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
000000 05.05.2020г. „Изработка, доставка и монтаж на мебели за архив на Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф.Иван Киров”ЕАД”

Към обществена поръчка № 000000

Покана
Тех. предложение
Ценово предложение
Приложение към ценово предложение
Декларация 54 1-7
Декларация 54 2-6
Проект на договора
Дата на качване: 03.06.2020
Договор: Делфос Дизайн

08.05.2020г. г. 15:30

 

 

Последни публикации