Решение класиране20.07.2020 г., 16:00

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
980596 04.06.2020г. Доставка на медицински изделия, превързочни материали и памперси, лекарствени продукти (прахообразни и течни) за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД

Към обществена поръчка № 980596

Решение

Обявление

Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка

Техническа спецификация

Техническо предложение

Образци на документи и указания

Методика за комплексна оценка

Ценово предложение

Проект на договор

ЕЕДОП

ЕЕДОП Xml

980596_README

02.10.2020 г.

Събощение за отваряне на ценови оферти

16.11.2020 г.

Обявление за жребий

19.11.2020 г.

Протокол
Доклад
Ценово класиране
Решение класиране