Решение класиране20.07.2020 г., 16:00

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
980596 04.06.2020г. Доставка на медицински изделия, превързочни материали и памперси, лекарствени продукти (прахообразни и течни) за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД

Към обществена поръчка № 980596

Решение
Обявление
Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка
Техническа спецификация
Техническо предложение
Образци на документи и указания
Методика за комплексна оценка
Ценово предложение
Проект на договор
ЕЕДОП
ЕЕДОП Xml
980596_README

02.10.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

16.11.2020 г.

Обявление за жребий

19.11.2020 г.

Протокол
Доклад
Ценово класиране
Решение класиране

18.12.2020 г.

Договор_Б._Браун_Медикал_ООД
Договор_Диамед_ООД
Договор_Екомет-90_ЕООД
Договор_Истлинк_България_ООД
Договор_Лион_ЕООД
Договор_Оптим_Ко_ООД
Договор_Софарма_Трейдинг_АД
Договор_Хелмед_България_ЕООД
Договор_Химтекс_ООД
Договор_Юнимедика_ЕООД

 

Последни публикации