ID
Публикувана на
Описание
Валидна до (вкл.)
9099516 11.06.2020г. Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД 15.07.2020 г., 16:00

Към обществена поръчка № 9099516
Информация
Обява
Спецификация
Спецификация МБЛ
Образец тех. предложение
Декларация 54 1-7
Декларация 54 2-6
Декларация ЗИФД
Декларация 101 ал. 111
Ценово предложение клинични пътеки
Ценово предложение МБЛ
Проект на договора

ВАЖНО
Към спецификация Кл. Лаб
ВАЖНО 26.06.2020
Разяснение

10.11.2020
Протокол
Ценово класиране Микорбиологична лаборатория
Ценовo класиране Клинична лаборатория

02.12.2020
Договор: Диахим ЕООД
Договор: Диасистемс ЕООД
Договор: Елпак Лизинг ЕООД
Договор: Елта 90М ООД
Договор: Лабекс Инженеринг ООД
Договор: Медицинска Техника Инженеринг ООД
Договор: Медиклим ООД
Договор: Перфект Медика ООД

Последни публикации