Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Обява за представяне на оферти за избор на регистриран одитор – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

Обява за представяне на оферти за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие “ Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД “ …

Вижте повече…

Последни публикации