Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:

На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на СБАЛИПБ, Административна сграда, ет. 2

По e-mail: sbalipb@abv.bg

Чрез електронната форма, публикувана тук


Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Анонимни сигнали не се разглеждат!

Форма за сигнали:
    Забележка: Всички полета са задължителни за попълване!