Мариана Станкова

Мариана Станкова

Главен счетоводител
Контакти: 02 90 23 713
Ралица Лазарова

Ралица Лазарова

Оперативен счетоводител
Контакти: 02 90 23 713
Анаки Наков

Анаки Наков

Специалист "Здраве и безопасност при работа, ГО и пожарна безопасност"
Контакти: 02 90 20 703
Розалия Константинова

Розалия Константинова

Отдел "Клинични пътеки", експерт
Контакти: 02 90 23 708
Вяра Петкова

Вяра Петкова

Отдел "Клинични пътеки", експерт
Контакти: 02 90 23 708
Мария Бързанова

Мария Бързанова

Болничен архив
Контакти: 02 90 23 710, 02 90 23 711
Вяра Манчева

Вяра Манчева

Секретар
Контакти: 02 90 23 702
Евгения Тодорова

Евгения Тодорова

ТРЗ
Лариса Стоянова

Лариса Стоянова

Личен състав
Рената Ангелова

Рената Ангелова

Оперативен счетоводител
Фани Георгиева

Фани Георгиева