Болничната аптека е специализирана структура за задоволяване на собствените нужди, на пряко подчинение на Изпълнителния директор и с предмет на дейност осигуряване на снабдяването, съхранение и разпределение на лекарствените продукти. Структурата и дейността на аптеката са уредени съгласно изискванията на Наредба № 28 от  2008 г. за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.

Предоставя медикаменти по Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването.

маг. фарм. Милена Миладинова

маг. фарм. Милена Миладинова

Началник аптека
маг. фарм. Катерина Шопова

маг. фарм. Катерина Шопова

Фармацевт