На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за […]