Отделението по образна диагностика се състои от рентгенов и ехографски кабинети.

Рентгеновият кабинет обслужва клиничната база.

В кабинета се извършва конвекционална ренгенова диагностика на глава, гръдна клетка, отделителна система и костна система на лежащо болни. Част от изследванията са:

* Графии на белите дробове – за установяване на изменения в бял дроб

Графии с портативен кугел на тежко болни пациенти

Графии на корема, при опасения за перфорации и др.

Контакти: 02 90 23 721, Rentgen@sbalibp.bg

Кабинетът се обслужва от д-р Парка Григорова и д-р Бисер Стефанов.

В Ехографския кабинет се осъществява ултразвукова диагностика на лежащо болни от всички отделения на стационара и срещу заплащане на амбулаторни пациенти.

Контакти: 02 90 23 722

Кабинетът се обслужва от:

д-р Бисер Стефанов

д-р Янита Пенчева

д-р Венцислав Кръстев

          * доц. Валери Велев