Клинична лаборатория обслужва амбулаторни, диспансерни и стационарни болни.

Извършват се клинико-лабораторни изследвания, отговарящи на III-то ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Клинична лаборатория“.

Ръководи се от лекар със специалност по клинична лаборатория.

В лабораторията работи специалист биолог с допълнителна специализация клинична химия и клинични лаборанти.

Контакти:

Лаборанти – 02 90 23 718

Началник лаборатория – 02 90 23 717

д-р Иванка Габърска

д-р Иванка Габърска

Началник "Клинична лаборатория"
Цветелина Вучкова – Кулева

Цветелина Вучкова – Кулева

Биолог
Силвия Волева

Силвия Волева

Биолог
Иванка Христова

Иванка Христова

Старши лаборант
Татяна Първанова

Татяна Първанова

Лаборант
Виолета Христова

Виолета Христова

Лаборант
Галя Секулова

Галя Секулова

Лаборант