Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Микробиологична лаборатория със сектор вирусология – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

Микробиологична лаборатория обслужва амбулаторно, диспансерно и стационарно болни. Извършват се микробиологични изследвания за изолиране на етиологичен причинител и чувствителност, доказване на антигени от: фекални проби, рани, гърлен, носен, очен и ушен секрети, храчки, урокултура, хемокултура, ликвор.

Микробиологичните изследвания, които се извършват, отговарят на II-ро ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Микробиология“.

Лабораторията е осигурена с условия, съоръжения, апаратура, пособия и консумативи, гарантиращи добра практика и безопасна среда. Включена е в българската национална система за контрол на качеството – цикъл „Микробиология”, и притежава сертификат. Осъществява съвместна работа с референтните лаборатории на НЦЗПБ.

Ръководи се от лекар със специалност микробиология. В лабораторията работи специалист биолог и микробиологични лаборанти.

Видове изследвания, извършвани в МБЛ >>>

 • Изследване на назофарингиален секрет, гърлен и храчка:
   • Директен микроскопски препарат
   • Посявка (аеробна, анаеробна)
   • Изследване на стрептококи, стафилококи, сем. Ентеробактериацее, кандида и др.
 • Микробиологично изследване на урина:
   • Седимент
   • Аеробна посявка
   • Изследване за Ентеробактерия, стафилококи, стрептококи, ентерококи, кандида и др.
 • Микробиологично изследване на материали от гениталният тракт (генитален, цервикален, уретрален):
   • С микроскопски препарат – гонококи, Г.вагиналис, анаероби, трихомонас)
   • Посявка
   • Изследване за Кандида, стафилококи, стрептококи, ентерококи, ентеробактериацее
 • Микробиологично изследване на раневи секрети:
   • Директен микроскопски препарат
   • Посявка (аеробна, анаеробна)
   • Изследване за: сауреус, стафилоклетки, стрептококи, Ентеробактериацес.
 • Микробиологично изследване на кръв (хемокултура)
 • Микробиологично изследване на ликвор
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Идентификация на гъбички с медицинско значение, причинители на кожно-лигавични и системни инфекции на базата на тяхната микроскопска морфология и биохимична идентификация, определяне на антимикробна чувствителност.
 • Определяне на антимикробна чувствителнист на бързо растящи микроорганизми към антибиотици и химиотерапевтици по дисково-дифузионнен метод.
Телефон лаборанти: 02 90 23 719 Телефон лекар: 02 90 23 748
Екип:
д-р Ивелина Томова

д-р Ивелина Томова

Микробиолог
Мария Георгиева

Мария Георгиева

Старши лаборант
Мария Цветкова

Мария Цветкова

Лаборант
Красимира Иванова

Красимира Иванова

Биолог
Пламена Стояновска

Пламена Стояновска

Биолог