СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД   05.06.2023- 05.07.2023г.

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ“ В ПЪРВО ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ КЪМ КЛИНИКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ПРИ СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ“ ВЪВ ВТОРО ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ КЪМ КЛИНИКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ПРИ СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

2022г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2022г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК КЛИНИКА“ В КЛИНИКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОИНФЕКЦИИ, ВЪЗДУШНО-КАПКОВИ, ПОКРИВНИ И ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ НА СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК КЛИНИКА“ В КЛИНИКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ, ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ И ПРИДОБИТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК КЛИНИКА“ В КЛИНИКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ НА СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

2021г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ОДИТОР

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ“ В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОИНФЕКЦИИ, ВЪЗДУШНО-КАПКОВИ, ПОКРИВНИ И ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ НА СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ“ В КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК НА СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ НА СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ“ В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПРИДОБИТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ“ В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ И ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ НА СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД