Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Процедури по вътрешен конкурентен избор – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

Процедура по ВКИ с предмет:  Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група С, съгласно РД 11-54 от 28.01.2021г.


Процедура по ВКИ с предмет:  Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 до 31.12.2021 г. чрез Електронната система за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“, съгласно РД 11-270 от 02.04.2020г. Процедура по ВКИ с предмет: Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група С, съгласно РД 11-55 от 28.01.2021г.


Процедура по ВКИ с предмет: Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтича група B „Кръв и кръвотворни органи“ и Анатомо-терапевтича група L „Антинеопластични и имуномодулиращи средства“, съгласно РД 11-62 от 01.02.2021г.


Процедура по ВКИ с предмет: Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група D „Дерматологични средства“, анатомо-терапевтична група G „Пикочно-полова система и полови хормони“, анатомо-терапевтична група H „Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини“ и анатомо-терапевтична група J „Антиинфекциозни средства за системно приложение“, съгласно РД 11-102 от 25.02.2021г.Процедура по ВКИ с предмет: Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A „Храносмилателна система и метаболизъм“ и анатомо-терапевтична група М „Мускулно-скелетна система“, съгласно РД 11-164 от 29.03.2021г