Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Обществени поръчки – 2019 г. – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
938899 17.10.2019г. „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД, в две обособени позиции“

Към обществена поръчка № 938899

Обявление
Решение
Описание
Спецификаци по позиция 1
Спецификация по позиция 2
Методика
Образци по документи
Техническо предложение поз 1
Технически предложение поз 2
Ценово предложение поз 1
Ценово предложение поз 2
Договор
ESPD
ESPD

06.11.2019

Решение-поправка

10.02.2020

Съобщение цени

18.03.2020

Жребий

25.03.2020

Класиране позиция 1
Класиране позиция 2
Доклад
Протокол
Решение

01.04.2020

Решение

07.04.2020

Решение

15.06.2020
Договор:Б.Браун
Договор:Дансон
Договор:Фаркол
Договор:Фьоникс
Договор:Медекс
Договор:Про Фармация
Договор:Софарма
Договор:Търговсла лига

 

05.12.2019г. г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9092194 05.09.2019г. „Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД по предварителна заявка.“

Към обществена поръчка № 9092194

Информация
Обява
Спецификация – Клинична лаборатория
Спецификация – Микорбиологична лаборатория
Образец: Цехническо предложение
Декларация 54 1-7
Декларация 54 2-6
Декларация ЗИФД
Декларация 101 ал.11
Декларация 69
Ценово предложение позиция 1 – Клинична лаборатория
Ценово предложение позиция 2 – Микорбиологична лаборатория
Проект на договора

12.09.2019

Разяснение

11.11.2019
Протокол
Ценово класиране Микорбиологична лаборатория
Ценовo класиране Клинична лаборатория

02.12.2019

Договор:Диасистемс
Договор: Лабекс Инжинеринг
Договор: Медицинска техника инжинеринг
Договор: Медиклим
Договор: Перфект медика
Договор: Радиком

24.09.2019г. г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9091419 14.08.2019г. „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести (СБАЛИПБ) „Проф.Иван Киров”ЕАД“

Към обществена поръчка № 9091419

Обява
Информация
Ценово предложение
Ценово предложение
Декларация 54
Декларация 54
Декларация 69
Декларация 101
Декларация ЗИФД
Методика
Приложение към техническо предложение
Проект на договора
Техническо предложение
Техническа спецификация
Техническа спецификация

04.05.2019

Протокол

10.05.2019

Договор

 

28.08.2019г. г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9091420 14.08.2019г. „Периодични доставки на храни за кърмачета, диетични храни за деца, хранителни добавки за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД по предварителна заявка“

Към обществена поръчка № 9091420

Обява
Оферта
Информация
Декларация 54
Декларация 69
Декларация 101
Декларация ЗИФД
Проект на договора
Спецификация ЗОП
Ценово предложение

29.08.2019

Съобщение
Обява

12.09.2019

Протокол

03.10.2019

Протокол

30.10.2019

Договор: СБМ Интернешънъл

Договор: Екомет 90

28.08.2019г. г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
927540 12.08.2019г. „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ПАМПЕРСИ, ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ПРАХООБРАЗНИ И ТЕЧНИ) ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ” ЕАД“

Към обществена поръчка № 927540

Обявление
Решение
Описание
Проект на договора
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Ценово предложение
Образци
Техническа оферта
Техническа спецификация
ЕСПД
ЕСПД xml

22.08.2019г.

Разяснение

03.10.2019г.

Протокол

17.10.2019

Цени

12.11.2019

Обявление

26.11.2019

Решение
Доклад
Класиране
Протокол

02.12.2019

Решение

19.12.2019

Решение

23.12.2019

Решение

27.01.2020

Обявление
Договор: Фоьоникс
Договор:Агарта ЦМ
Договор: Б Браун
Договор: Диамед
Договор: Екомет 90
Договор: Хелмед
Договор: Химтекс
Договор: Истлинк
Договор: Лион
Договор: Ридаком
Договор: Софарма трейдинг
Договор: Унимедика

 

16.09.2019г. г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9089496 24.06.2019г. „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести (СБАЛИПБ) „Проф.Иван Киров”ЕАД“

Към обществена поръчка № 9089496

Обява
Приложение към техническо предложение
Проект на договора
Декларация чл.54 1-7
Декларация ЗМИП
Декларация чл.54 1-6
Ценова оферта – Документ
Ценова оферта – Таблица
Декларация ЗИФД
Техническа оферта
Техническа спецификация – Документ
Техническа спецификация – Таблица

05.07.2019

Съобщение
Удължаване

05.08.2019

Протокол
Решение

04.07.2019г. г. 15:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
886842 08.01.2019г. „Доставка на лекарствен продукт за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД с международно непатентно наименование Valproic acid, ATC код: N03AG01“

Към обществена поръчка № 886842

Договор
Решение
Образци на документи
ESPD
ESPD
Покана
Readme

24.01.2019 г.

Доклад
Протокол
Решение

18.02.2019

Договор

 г. 16:00

 

Последни публикации