ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9097017 10.03.2020г. „Доставка и монтаж на обзавеждане на Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф.Иван Киров”ЕАД – Централен корпус 2-ри и 3-ти етаж“

Към обществена поръчка № 9097017

Информация
Обявление
Техническа спецификация
Техническа спецификация – XLS
Методика
Техническо предложение
Приложение: Техническо предложение
Ценовo предложение
Приложение: Ценовo предложение
Декларация 54 1-7
Декалрация 54 2-6
Декларация ZIFD
Декларация 101 ал11
Проект на договора

13.03.2020

Решение

20.03.2020г. г. 16:00

 

 

Последни публикации