Обява за представяне на оферти за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие “ Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД “ …

Вижте повече…

Последни публикации