СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД – София, е специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести.

В лечебното заведение се оказва висококвалифицирана специализирана медицинска помощ в областта на инфекциозните, паразитни и тропически болести.

Тук се намира и най-голямото отделение в страната за лечение и проследяване на пациенти с придобита имунна недостатъчност.

На територията на СБАЛИПБ е разположена Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към Медицински факултет на Медицински университет – София. Тук се извършва обучение и специализации на студенти, лекари, специалисти по здравни грижи в областта на инфекциозните, паразитните болести и тропическата медицина.