Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
История – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД е болница с над 75-годишна история. Тя е построена през 1939 г. за изолиране и лечение на заразно болни от София и страната. Разкрити са 100 легла, разпределени в 4 сектора. Първи управител на болницата е д-р Петър Белопитов, асистент по педиатрия и завеждащ инфекциозно отделение в Детска клиника на Медицинския факултет.

През 1946 г. с Указ на Народното събрание се създава Катедра по инфекциозни болести към Софийския университет.

Със заповед № 4876 от 30.09.1966 на Министерството на народното здраве Инфекциозна болница е обявена за клинична инфекциозна болница и база за обучение на студенти от ВМИ – София и специализанти по инфекциозни болести.

През годините, при нарасналото население на столицата и необходимостта от лечение на заразно болни от околните райони, легловият фонд на болницата се оказва крайно недостатъчен. Това е наложило същата година в двора на болницата да се построят три павилиона с общ капацитет 100 легла. Трите павилиона са построени в кратки срокове.

През 1954 г. е извършено надстрояване на Централната двуетажна сграда. До 1978 г. се построяват павилион за рентгеновия кабинет, големите болнични стаи в павилионите се разделят на по-малки, изграждат се водопроводни и канализационни системи в стаите. Надстроява се втори етаж над Средния павилион. През този период болницата е с 427 легла.

Различни структурни звена са разкривани в годините:

  • Сектор за дихателна недостатъчност (1957 г.) с ръководител д-р Марсел Коен, създаден, за да отговори на големия брой болни с дихателни проблеми при болни с полиомиелит в резултат на голямата полиомиелитна епидемия през 1956-1957 г.;
  • Клиника за хепатитни заболявания с отделение за реанимация и интензивно лечение (1976) с ръководител Проф. Ив. Киров;
  • Отделение за реанимация и интензивно лечение на инфекциозно болни, което е първото от този род в страната. За негов първи завеждащ е назначен д-р И. Диков – гл. асистент, а впоследствие доцент, професор и ръководител катедра. Създадено е и първото в страната отделение за невроинфекции със завеждащ д-р Ж. Кънева, впоследствие доцент, професор и ръководител на Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология – ВМИ – Стара Загора;
  • Първото в страната отделение за лечение на болни от СПИН (1986 г.);
  • Сектор за хемодиализа на инфекциозно болни (1986 г.), който функционира до 2001 г.

Дълги години болницата е база не само на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, но и на Клиниката по инфекциозни заболявания при Висшия военно медицински институт. В продължение на години персоналът на болницата, хабилитираните лица и асистентите към Катедрата и военните лекари остават на различно юридическо подчинение и изпълняват специфични дейности за длъжностите, които заемат, но по отношение на пациентите трите структури работят съвместно, включително и на общ график.

С решение на МС от 23.11.2007 г. Клиниката по инфекциозни, паразитни и тропически болести, прехвърлена през 2000 г. към УМБАЛ „Св Ив. Рилски”, е върната отново в структурата на Инфекциозна болница.

Сегашната структура обхваща три клиники – Клиника за лечение на невроинфекции, въздушнокапкови, покривни и трансмисивни инфекции, Клиника за лечение на вирусни хепатити, чревни инфекции и имунна недостатъчност, Клиника за лечение на детски инфекциозни болести, съответно – пет отделения.

Лечебното заведение разполага със 120 легла и 40 резервни легла.