Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Екип – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

Ръководство

Проф. д-р Татяна Червенякова, дмн

Проф. д-р Татяна Червенякова, дмн

Изпълнителен директор

Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова е преподавател в Университетската катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина в Медицински университет – София и национален консултант по инфекциозни болести от 2003 г. Заема поста изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ в София.

Татяна Червенякова завършва Математическа гимназия в гр. Русе през 1972 г., а през 1978 г. придобива магистърска степен по медицина в Медицинска академия – София (днес Медицински университет). През 1978–1983 година работи като участъков педиатър и ординатор в детско отделение в ПОБ „Хр. Ботев“, гр. Враца. През следващите три години, от 1983 до 1986 г. е редовен докторант в Института по вирусология в Москва.

През 1986 г. защитава дисертационен труд и получава образователно-квалификационна степен „доктор“. В периода 1987-2001 г. Червенякова е последователно старши и главен асистент в Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина в МУ-София. През 1988 г. получава специалност по детски болести, а през 1994 г. — по инфекциозни болести. Става доцент през 2002 г. От същата година заема поста изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София и става председател на Българското дружество по инфекциозни болести.

От 2003 година е национален консултант за България по инфекциозни болести, а от 2004 г. — член на Специализирания научен съвет по дерматология, венерология, инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и хелминтология към Висшата атестационна комисия.

През 2008 г. проф. д-р Татяна Червенякова успешно защитава дисертационен труд на тема „Иктеричен остър вирусен хепатит C – характеристика и прогнози“ за присъждане на научна степен „доктор на медицинските науки“.

Има завършени курсове за специализация в България, Великобритания и Чехия.

Рени Евлогиева

Рени Евлогиева

Главна медицинска сестра
Очаквайте информация.
д-р Ганка Горанова

д-р Ганка Горанова

Зам.-директор по лечебната дейност

тел. 02 90 23 704

Образование и квалификация:

Средно образование РЕГ „Иван Вазов” Пловдив; 1976 – 1983 г.

Медицински институт, Ворошиловград (Луганск), Украйна; 1990 – 1992 г. – Клинична ординатура по инфекциозни болести

Санкт-Петербургски институт за усъвършенстване на лекари, Санкт-Петербург, Русия, придобита специалност по „инфекциозни болести” -23.11.1992г.;

Индивидуална квалификация „Медицинска информатика и здравен мениджмънт” НЦЗИ София 2001 – 2002 г.

Професионален опит:

1983 – 1986г. – цехов лекар МК Оптикоелектрон, Панагюрище

1987 – 2002 г. – ординатор Инфекциозна болница София

2003 – 2013 г. – началник ДКБ СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД София

2013 г. – зам. директор по лечебната дейност; хоноруван асистент към Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина МУ София; републикански консултант по инфекциозни болести; член на Българското дружество по инфекциозни болести; член на БЛС

Сийка Колева

Сийка Колева

Икономически директор

Лекари

Проф. д-р Татяна Червенякова, дмн

Проф. д-р Татяна Червенякова, дмн

Изпълнителен директор

Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова е преподавател в Университетската катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина в Медицински университет – София и национален консултант по инфекциозни болести от 2003 г. Заема поста изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ в София.

Татяна Червенякова завършва Математическа гимназия в гр. Русе през 1972 г., а през 1978 г. придобива магистърска степен по медицина в Медицинска академия – София (днес Медицински университет). През 1978–1983 година работи като участъков педиатър и ординатор в детско отделение в ПОБ „Хр. Ботев“, гр. Враца. През следващите три години, от 1983 до 1986 г. е редовен докторант в Института по вирусология в Москва.

През 1986 г. защитава дисертационен труд и получава образователно-квалификационна степен „доктор“. В периода 1987-2001 г. Червенякова е последователно старши и главен асистент в Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина в МУ-София. През 1988 г. получава специалност по детски болести, а през 1994 г. — по инфекциозни болести. Става доцент през 2002 г. От същата година заема поста изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София и става председател на Българското дружество по инфекциозни болести.

От 2003 година е национален консултант за България по инфекциозни болести, а от 2004 г. — член на Специализирания научен съвет по дерматология, венерология, инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и хелминтология към Висшата атестационна комисия.

През 2008 г. проф. д-р Татяна Червенякова успешно защитава дисертационен труд на тема „Иктеричен остър вирусен хепатит C – характеристика и прогнози“ за присъждане на научна степен „доктор на медицинските науки“.

Има завършени курсове за специализация в България, Великобритания и Чехия.

доц. д-р Атанас Мангъров, дм

доц. д-р Атанас Мангъров, дм

Началник клиника
д-р Ганка Горанова

д-р Ганка Горанова

Зам.-директор по лечебната дейност

тел. 02 90 23 704

Образование и квалификация:

Средно образование РЕГ „Иван Вазов” Пловдив; 1976 – 1983 г.

Медицински институт, Ворошиловград (Луганск), Украйна; 1990 – 1992 г. – Клинична ординатура по инфекциозни болести

Санкт-Петербургски институт за усъвършенстване на лекари, Санкт-Петербург, Русия, придобита специалност по „инфекциозни болести” -23.11.1992г.;

Индивидуална квалификация „Медицинска информатика и здравен мениджмънт” НЦЗИ София 2001 – 2002 г.

Професионален опит:

1983 – 1986г. – цехов лекар МК Оптикоелектрон, Панагюрище

1987 – 2002 г. – ординатор Инфекциозна болница София

2003 – 2013 г. – началник ДКБ СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД София

2013 г. – зам. директор по лечебната дейност; хоноруван асистент към Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина МУ София; републикански консултант по инфекциозни болести; член на Българското дружество по инфекциозни болести; член на БЛС

д-р Янита Пенчева

д-р Янита Пенчева

Началник отделение
доц. д-р Нина Янчева, дм

доц. д-р Нина Янчева, дм

Началник отделение, Ръководител катедра ИБПТМ
д-р Тома Томов

д-р Тома Томов

Началник отделение, асистент
д-р Росица Чипева

д-р Росица Чипева

Паразитолог, асистент
д-р Ивелина Томова

д-р Ивелина Томова

Микробиолог
д-р Димитър Страшимиров, дм

д-р Димитър Страшимиров, дм

Инфекционист, асистент
д-р Ралица Йорданова

д-р Ралица Йорданова

Началник отделение
д-р Мариана Илиева

д-р Мариана Илиева

Инфекционист
д-р Иванка Габърска

д-р Иванка Габърска

Началник "Клинична лаборатория"
д-р Маргарита Янкова

д-р Маргарита Янкова

Инфекционист
доц. Валери Велев, дм

доц. Валери Велев, дм

Началник на КДБ
д-р Андон Тимчев

д-р Андон Тимчев

Инфекционист
д-р Трифон Вълков, дм

д-р Трифон Вълков, дм

Инфекционист, асистент
д-р Иван Иванов, дм

д-р Иван Иванов, дм

Началник отделение
д-р Альона Иванова

д-р Альона Иванова

Инфекционист, педиатър
д-р Петър Великов

д-р Петър Великов

Инфекционист
д-р Русина Гроздева

д-р Русина Гроздева

Инфекционист
д-р Венцислав Кръстев

д-р Венцислав Кръстев

Лекар
д-р Иванка Радева

д-р Иванка Радева

Инфекционист
д-р Филип Тенчев

д-р Филип Тенчев

Инфекционист
д-р Никол Кючукова

д-р Никол Кючукова

Специализант по инфекциозни болести
д-р Момчил Никандров

д-р Момчил Никандров

Специализант по инфекциозни болести
д-р Димитър Стамболиев

д-р Димитър Стамболиев

Анестезиолог-реаниматор
д-р Парка Григорова

д-р Парка Григорова

Рентгенолог

Медицински сестри

Рени Евлогиева

Рени Евлогиева

Главна медицинска сестра
Очаквайте информация.
Мария Гочева

Мария Гочева

Старша медицинска сестра
Ваня Цонкова

Ваня Цонкова

Старша медицинска сестра
Ирина Целова

Ирина Целова

Старша медицинска сестра
Елена Григорова

Елена Григорова

Старша медицинска сестра
Наташка Андреевска

Наташка Андреевска

Старша медицинска сестра
Емилия Нокова

Емилия Нокова

Старша медицинска сестра КДБ

Лаборанти

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Старши лаборант
Иванка Христова

Иванка Христова

Старши лаборант
Татяна Първанова

Татяна Първанова

Лаборант
Виолета Христова

Виолета Христова

Лаборант
Анета Ангелова

Анета Ангелова

Лаборант
Вяра Георгиева

Вяра Георгиева

Лаборант

Фармацевти

маг. фарм. Милена Миладинова

маг. фарм. Милена Миладинова

Началник аптека
маг. фарм. Катерина Шопова

маг. фарм. Катерина Шопова

Фармацевт
маг. фарм. Елеонора Копаранова

маг. фарм. Елеонора Копаранова

Фармацевт

Администрация

Мариана Станкова

Мариана Станкова

Главен счетоводител
Контакти: 02 90 23 713
Ралица Лазарова

Ралица Лазарова

Оперативен счетоводител
Контакти: 02 90 23 713
Анаки Наков

Анаки Наков

Специалист "Здраве и безопасност при работа, ГО и пожарна безопасност"
Контакти: 02 90 20 703
Розалия Константинова

Розалия Константинова

Отдел "Клинични пътеки", експерт
Контакти: 02 90 23 708
Вяра Петкова

Вяра Петкова

Отдел "Клинични пътеки", експерт
Контакти: 02 90 23 708
Мария Бързанова

Мария Бързанова

Болничен архив
Контакти: 02 90 23 710, 02 90 23 711
Вяра Манчева

Вяра Манчева

Секретар
Контакти: 02 90 23 702
Евгения Тодорова

Евгения Тодорова

ТРЗ
Лариса Стоянова

Лариса Стоянова

Личен състав
Рената Ангелова

Рената Ангелова

Оперативен счетоводител
Фани Георгиева

Фани Георгиева