Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Лекари – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София
Проф. д-р Татяна Червенякова, дмн

Проф. д-р Татяна Червенякова, дмн

Изпълнителен директор

Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова е преподавател в Университетската катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина в Медицински университет – София и национален консултант по инфекциозни болести от 2003 г. Заема поста изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ в София.

Татяна Червенякова завършва Математическа гимназия в гр. Русе през 1972 г., а през 1978 г. придобива магистърска степен по медицина в Медицинска академия – София (днес Медицински университет). През 1978–1983 година работи като участъков педиатър и ординатор в детско отделение в ПОБ „Хр. Ботев“, гр. Враца. През следващите три години, от 1983 до 1986 г. е редовен докторант в Института по вирусология в Москва.

През 1986 г. защитава дисертационен труд и получава образователно-квалификационна степен „доктор“. В периода 1987-2001 г. Червенякова е последователно старши и главен асистент в Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина в МУ-София. През 1988 г. получава специалност по детски болести, а през 1994 г. — по инфекциозни болести. Става доцент през 2002 г. От същата година заема поста изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София и става председател на Българското дружество по инфекциозни болести.

От 2003 година е национален консултант за България по инфекциозни болести, а от 2004 г. — член на Специализирания научен съвет по дерматология, венерология, инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и хелминтология към Висшата атестационна комисия.

През 2008 г. проф. д-р Татяна Червенякова успешно защитава дисертационен труд на тема „Иктеричен остър вирусен хепатит C – характеристика и прогнози“ за присъждане на научна степен „доктор на медицинските науки“.

Има завършени курсове за специализация в България, Великобритания и Чехия.

доц. д-р Атанас Мангъров, дм

доц. д-р Атанас Мангъров, дм

Началник клиника
д-р Ганка Горанова

д-р Ганка Горанова

Зам.-директор по лечебната дейност

тел. 02 90 23 704

Образование и квалификация:

Средно образование РЕГ „Иван Вазов” Пловдив; 1976 – 1983 г.

Медицински институт, Ворошиловград (Луганск), Украйна; 1990 – 1992 г. – Клинична ординатура по инфекциозни болести

Санкт-Петербургски институт за усъвършенстване на лекари, Санкт-Петербург, Русия, придобита специалност по „инфекциозни болести” -23.11.1992г.;

Индивидуална квалификация „Медицинска информатика и здравен мениджмънт” НЦЗИ София 2001 – 2002 г.

Професионален опит:

1983 – 1986г. – цехов лекар МК Оптикоелектрон, Панагюрище

1987 – 2002 г. – ординатор Инфекциозна болница София

2003 – 2013 г. – началник ДКБ СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД София

2013 г. – зам. директор по лечебната дейност; хоноруван асистент към Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина МУ София; републикански консултант по инфекциозни болести; член на Българското дружество по инфекциозни болести; член на БЛС

д-р Янита Пенчева

д-р Янита Пенчева

Началник отделение
доц. д-р Нина Янчева, дм

доц. д-р Нина Янчева, дм

Началник отделение, Ръководител катедра ИБПТМ
д-р Тома Томов

д-р Тома Томов

Началник отделение, асистент
д-р Росица Чипева

д-р Росица Чипева

Паразитолог, асистент
д-р Ивелина Томова

д-р Ивелина Томова

Микробиолог
д-р Димитър Страшимиров, дм

д-р Димитър Страшимиров, дм

Инфекционист, асистент
д-р Ралица Йорданова

д-р Ралица Йорданова

Началник отделение
д-р Мариана Илиева

д-р Мариана Илиева

Инфекционист
д-р Иванка Габърска

д-р Иванка Габърска

Началник "Клинична лаборатория"
д-р Маргарита Янкова

д-р Маргарита Янкова

Инфекционист
доц. Валери Велев, дм

доц. Валери Велев, дм

Началник на КДБ
д-р Андон Тимчев

д-р Андон Тимчев

Инфекционист
д-р Трифон Вълков, дм

д-р Трифон Вълков, дм

Инфекционист, асистент
д-р Иван Иванов, дм

д-р Иван Иванов, дм

Началник отделение
д-р Альона Иванова

д-р Альона Иванова

Инфекционист, педиатър
д-р Петър Великов

д-р Петър Великов

Инфекционист
д-р Русина Гроздева

д-р Русина Гроздева

Инфекционист
д-р Венцислав Кръстев

д-р Венцислав Кръстев

Лекар
д-р Иванка Радева

д-р Иванка Радева

Инфекционист
д-р Филип Тенчев

д-р Филип Тенчев

Инфекционист
д-р Никол Кючукова

д-р Никол Кючукова

Специализант по инфекциозни болести
д-р Момчил Никандров

д-р Момчил Никандров

Специализант по инфекциозни болести
д-р Димитър Стамболиев

д-р Димитър Стамболиев

Анестезиолог-реаниматор
д-р Парка Григорова

д-р Парка Григорова

Рентгенолог