Медицински сестри

Рени Евлогиева

Рени Евлогиева

Главна медицинска сестра
Очаквайте информация.
Мария Гочева

Мария Гочева

Старша медицинска сестра
Ваня Цонкова

Ваня Цонкова

Старша медицинска сестра
Ирина Целова

Ирина Целова

Старша медицинска сестра
Елена Григорова

Елена Григорова

Старша медицинска сестра
Наташка Андреевска

Наташка Андреевска

Старша медицинска сестра
Емилия Нокова

Емилия Нокова

Старша медицинска сестра КДБ

Лаборанти

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Старши лаборант
Иванка Христова

Иванка Христова

Старши лаборант
Татяна Първанова

Татяна Първанова

Лаборант
Виолета Христова

Виолета Христова

Лаборант
Анета Ангелова

Анета Ангелова

Лаборант
Вяра Георгиева

Вяра Георгиева

Лаборант