Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Болнична аптека – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

Болничната аптека е специализирана структура за задоволяване на собствените нужди, на пряко подчинение на Изпълнителния директор и с предмет на дейност осигуряване на снабдяването, съхранение и разпределение на лекарствените продукти. Структурата и дейността на аптеката са уредени съгласно изискванията на Наредба № 28 от  2008 г. за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.

Предоставя медикаменти по Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването.

маг. фарм. Милена Миладинова

маг. фарм. Милена Миладинова

Началник аптека
маг. фарм. Катерина Шопова

маг. фарм. Катерина Шопова

Фармацевт
маг. фарм. Елеонора Копаранова

маг. фарм. Елеонора Копаранова

Фармацевт