Доц. д-р Ангел Кунчев е главен държавен здравен инспектор на Р България. Роден е на 19 […]
Проф. д-р Татяна Петрова Пенкова-Червенякова е преподавател в Университетската катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа […]
Последни публикации