На 27 юни 2013 г. Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. […]
На 23.02.2018 г. Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести (СБАЛИПБ) „Проф. Ив. […]
Последни публикации