Доц. д-р Ангел Кунчев е главен държавен здравен инспектор на Р България.

Роден е на 19 октомври 1959 г.

Завършил е Медицинския институт в Пловдив през 1985 г.

Последователно е работил в отдел „Противоепидемиологичен контрол“ на ХЕИ-Хасково и на Министерството на здравеопазването, а от 2008 г. е директор на отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопазването.


Email: akunchev@mh.government.bg

Телефон: 02 9301 209

Категория:

Последни публикации