ID Публикувана на Описание Валидна до (вкл.) 9099516 11.06.2020г. Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви […]
ID Публикувана на Описание Валидна до (вкл.) 9099503 11.06.2020г. Периодични доставки на храни за кърмачета, диетични […]
ID Публикувана на Описание Валидна до (вкл.) 982787 11.06.2020г. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на […]
Решение класиране20.07.2020 г., 16:00 ID Публикувана на Описание Валидна до (вкл.) 980596 04.06.2020г. Доставка на медицински […]
ID Публикувана на Описание Валидна до (вкл.) 000000 05.05.2020г. „Изработка, доставка и монтаж на мебели за […]
ID Публикувана на Описание Валидна до (вкл.) 000000 18.03.2020г. „Доставка и монтаж на обзавеждане на Специализирана […]
ID Публикувана на Описание Валидна до (вкл.) 9097017 10.03.2020г. „Доставка и монтаж на обзавеждане на Специализирана […]
ID Публикувана на Описание Валидна до (вкл.) 958840 11.02.2020г. „ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА […]
ID Публикувана на Описание Валидна до (вкл.) 957754 03.02.2020г. „Доставка на активна електрическа енергия на ниво […]
  ID Публикувана на Описание Валидна до (вкл.) 938899 17.10.2019г. „Доставка на лекарствени продукти за нуждите […]