Свободни места за лекари специализанти в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД