СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД гр.София извършва високо специализираното медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция“ /RT-PCR/ за […]
Свободни места за лекари специализанти в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД  
Започна работа Координационният център, който е бъде в полза на всички хора, болни от COVID-19 или […]
СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ – ЕАД, София е лечебно заведение, което работи на първа линия срещу […]