Първо детско отделение по инфекциозни болести е с 24 легла с ІІІ-то ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Инфекциозни болести”, от тях 2 легла за интензивно лечение.

Отделението е за лечение на деца от 1 месец до 18 г. на всички инфекциозни и паразитни болести. Разполага със съвременна апаратура, кислородна и вакуумна инсталация. Персоналът е висококвалифициран.

Местоположение: Южен павилион, Втори етаж 

Контакти: 

Началник отделение – 02 90 23 734
Лекари – 02 90 23 735
Сестри – 02 90 23 736

 Началник отделение: д-р Тома Томов

доц. д-р Атанас Мангъров, дм

доц. д-р Атанас Мангъров, дм

Началник клиника
д-р Тома Томов

д-р Тома Томов

Началник отделение, асистент
д-р Альона Иванова

д-р Альона Иванова

Инфекционист, педиатър
д-р Момчил Никандров

д-р Момчил Никандров

Специализант по инфекциозни болести
Ирина Целова

Ирина Целова

Старша медицинска сестра