Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Клиника за лечение на невроинфекции, въздушно-капкови, покривни и трансмисивни инфекции – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София
Клиниката за лечение на невроинфекции, въздушно-капкови, покривни и трансимисивни инфекции е с 30 легла, с ІІІ-то ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт «Инфекциозни болести», от тях 2 легла за интензивно лечение. Началник клиника – свободна длъжност.

Отделение за лечение на невроинфекции, въздушно-капкови, покривни и трансмисивни инфекции с 30 легла, с ІІІ-то ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт «Инфекциозни болести», от тях 2 легла за интензивно лечение.

В отделението се приема по спешност 24 часа в денонощието, включително и в празнични дни.

Отделението работи с лекари, специалисти по инфекциозни заболявания, които осигуряват денонощни дежурства. При нужда се извършват консултации с други специалисти от Републиканска консултативна помощ.

В отделението се извършва:

  • Диагностика и лечение на контагиозни вируси и бактериални заболявания протичащи с усложнения;
  • Интензовно лечение на усложнени състояния при различни инфекциозни заболявания: бактериални чревни инфекции с усложнения – Шок, ОБН, диксиндром, бутолизъм, тежки вирусни хепатити с развитие на ОЧН и хепатална кома, коматозни, шокови състояния и др.;
  • Диагностика и лечение на болни от остри инфекциозни заболявания на централната нервна система (вирусни и бактериални мененгити, менингоенцефалити, туберкулозни мененгити и техните усложнения – мозъчен едем);
  • Лечение на трансмисивни заболявания – ХТБС, КХТ, Рикетциози, Q треска, лептоспирози, бруцелоза и др.
  • Диагностика и интензивно лечение на болни от особено опасни инфекции: ТОРС, полиомелит, КХТ, Холера, птичи грип, тежки форми на малария, лайшманиоза.;
  • Изолация и наблюдение на контактни на особено опасни инфекции.
  • В отделението се обучават студенти по медицина, стоматология и специализанти по „Детски болести”, „Неврология”, „Вирусология”, „Епидемиология” и „Инфекциозни заболявания”.
Местоположение: Северен павилион, ет. 1    I    Контакти: Лекари – 02 90 23 725, Сестри – 02 90 23 726
д-р Ралица Йорданова

д-р Ралица Йорданова

Началник отделение
д-р Мариана Илиева

д-р Мариана Илиева

Инфекционист
д-р Трифон Вълков, дм

д-р Трифон Вълков, дм

Инфекционист, асистент
д-р Венцислав Кръстев

д-р Венцислав Кръстев

Лекар
д-р Никол Кючукова

д-р Никол Кючукова

Специализант по инфекциозни болести
д-р Евгени Пенчев

д-р Евгени Пенчев

Специализант по инфекциозни болести
Наташка Андреевска

Наташка Андреевска

Старша медицинска сестра