Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Отделение за лечение на невроинфекции, въздушно-капкови, покривни и трансмисивни инфекци – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

Местоположение: Северен павилион ет.1

Телефони:

  • Лекари – 02 90 23 725
  • Сестри – 02 90 23 726

Електронна поща:

Началник отделение – д-р М.Славова

Старша сестра – Н. Андреевска

Отделението функционира като такова след обединяване на отделение „Невронифекции“ (бивш ІІІ бокс) с отделение „Интензивно лечение“ (бивш ІІ бокс). В него са работили изявени специалисти, като д-р Палиева, д-р Духовникова, д-р Нечева и др.

Отделението разполага с 30 легла, от които две са за интензивно лечение. Отговаря на III-то ниво на компетентнос,т в изпълнение на медицински стандарт „Инфекциозни болести“.

В отделението се приема по спешност 24 часа в денонощието, включително и в празнични дни.

Отделението работи с лекари, специалисти по инфекциозни заболявания, които осигуряват денонощни дежурства. При нужда се извършват консултации с други специалисти от Републиканска консултативна помощ.

В отделението се извършва:

  • Диагностика и лечение на контагиозни вируси и бактериални заболявания протичащи с усложнения;
  • Интензовно лечение на усложнени състояния при различни инфекциозни заболявания: бактериални чревни инфекции с усложнения – Шок, ОБН, диксиндром, бутолизъм, тежки вирусни хепатити с развитие на ОЧН и хепатална кома, коматозни, шокови състояния и др.;
  • Диагностика и лечение на болни от остри инфекциозни заболявания на централната нервна система (вирусни и бактериални мененгити, менингоенцефалити, туберкулозни мененгити и техните усложнения – мозъчен едем);
  • Лечение на трансмисивни заболявания – ХТБС, КХТ, Рикетциози, Q треска, лептоспирози, бруцелоза и др.
  • Диагностика и интензивно лечение на болни от особено опасни инфекции: ТОРС, полиомелит, КХТ, Холера, птичи грип, тежки форми на малария, лайшманиоза.;
  • Изолация и наблюдение на контактни на особено опасни инфекции.

В отделението се обучават студенти по медицина, стоматология и специализанти по „Детски болести”, „Неврология”, „Вирусология”, „Епидемиология” и „Инфекциозни заболявания”.