Консултативният диагностичен блок включва регистратура, консултативни кабинети, лаборатории и отделение по образна диагностика.

Началник КДБ: д-р Искра Симова

Телефон: 02 90 23 716