В кардиологичния кабинет се обслужват болни с кардиологична патология. Осъществяват се кардиологични консултации и ЕКГ.