В неврологичния кабинет се обслужват стационарно болни с неврологична патология с помощта на специалист-невролог.