Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Консултативни кабинети – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

Болницата разполага с три броя приемно-консултативни кабинети за пациенти с инфекциозни, паразитни и тропически болести и един кабинет за прием и амбулаторно проследяване на пациенти с ХИВ/СПИН.

В приемно-консултативните кабинети се извършва:

  • преглед и/или прием на пациенти с инфекциозни, паразитни и тропически болести, насочени от медицински специалисти (ОПЛ, специалисти от извънболнична помощ, ЦСМП, лечебни заведения за болнична помощ) в град София; самонасочили се пациенти;
  • консултация и/или хоспитализация на диагностично и терапевтично проблемно болни поискани от други лечебни заведения в цялата страна;
  • консултация и/или хоспитализация на пациенти, заболели от инфекциозни болести придобити извън страната и заразоносители на причинители на ООИ, подлежащи на задължителна болнична изолация съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.

В приемно-консултативните кабинети работят на 24-часов график лекари с призната медицинска специалност по профила на болницата – инфекциозни болести и медицинска паразитология, специалисти по здравни грижи (медицински сестри, лаборанти) и помощен персонал.

доц. Валери Велев, дм

доц. Валери Велев, дм

Началник на КДБ
Емилия Нокова

Емилия Нокова

Старша медицинска сестра КДБ