Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Клинични пътеки – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

Лечебното заведение има сключен договор с НЗОК за работа по следните клинични пътеки:

КП № 48 „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст – при деца след 28 ден“

КП № 49 „Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст – при деца след 28 ден“

КП №57Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити”

        В. При лица под 18 години

КП № 98 „Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром”

А. При лица над 18 години
Б. При лица под 18 години

КП № 99 „Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги”

А. При лица над 18 години
Б. При лица под 18 години

КП № 100 „Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е”

КП № 101 „Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D”

КП № 102 „Диагностика и лечение на паразитози”

КП № 103 „Диагностика и лечение на покривни инфекции”

КП № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения”

КП № 105 „Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески”

КП № 111 „Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст при деца след 28-ия ден“